Kongre Programı


28 Ekim Cuma

 

09:00 / 09:30Açılış
09:30 / 11:00Birinci Oturum: Araştırma görevlisi ve bilimsel sunum
Başkan: Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Prof. Dr.Sadık Büyükbaş
09:30 / 10:00 Etkili sunum teknikleri - Prof. Dr. Serhat Bor
10:00 /10:30 Etkin powerpoint kullanımı – Mehmet Erdal Dayak
10:30 / 11:00 Motivasyon ve etkin öğrenme – Prof. Dr. Faruk Bağrıcı
11:00 / 11:20Ara
11:20 / 12:30İkinci Oturum: Araştırma görevlisi ve tez
Başkan: Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Prof. Dr. Levent Elbeyli
11:20 / 11:55 Tezime nasıl başlarım – Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
11:55 / 12:30 Projemi nasıl yazarım? - Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
12:30 / 14:00Öğle yemeği
14:00 / 15:00Üçüncü oturum: Araştırma görevlisi ve Bilişim
Başkan: Prof. Dr. Adna Kısa, Prof. Dr. Mehmet Koruk
14:00 / 14:30 Internette tıbbi bilgiye nasıl ulaşılırım – Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erkutlu
14:30 / 15:00 İndeks sistemleri ve impact faktör - Doç. Dr. Ahmet Mesut Onat
15:00 / 15:30Ara
15:30 / 17:00Dördüncü oturum: Tıbbi makaleyi
Başkan: Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Prof. Dr. Metin Kılınç
15:30 / 16:00 Nasıl yazarım? - Prof. Dr. Kansu Büyükafşar
16:00 / 16:30 Nasıl ve nereye gönderirim? Prof. Dr. Reşat Özaras
16:30 / 17:00 Gönderdim, ya sonra? – Prof. Dr. Ali Gür
17:00 / 17:30Konferans: Yurt dışında araştırma görevlisi olmak
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Aslan, Doç. Dr. Ilhan Karabiçak
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kalkan

 

29 Ekim Cumartesi

9:00 / 10:30Beşinci Oturum: İstatistik
Başkan: Prof. Dr. Güliz İkizoğlu , Prof. Dr. Ecir Ali Çakmak
09:00 / 09:30 Tıpta istatistiğin önemi ve kullanımı -Yrd. Doç. Dr. Seval Kul
09:30 / 10:00 Bilimsel araştırmalarda örnek genişliği belirleme - Doç. Dr. Bahar Taşdelen
10:00 / 10:30 İstatistikte sıklıkla yapılan hatalar - Prof. Dr. Reha Alpar
10:30 / 11:00Ara
11:00 / 12:30Altıncı Oturum: Tıp ve hukuk
Başkan: Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Samir Salha
11:00 / 11:30 Malpraktis nedeniyle hekimin cezai sorumluluğu- Doç. Dr. Recep Gülşen
11:30 / 12:00 Malpraktis nedeniyle hekimin tazminat sorumluluğu - Yrd. Doc. Dr. Yahya Deryal
12:00 / 12:30 Tıpta etik ve etik kurullar – Prof. Dr. Münife Neyal
12:30 / 13:30Öğle yemeği
13:30 / 15:00Yedinci oturum: Uzmanlık sonrası
Başkan: Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Prof. Dr. Hasan Bayram
13:30 / 14:00 Genişleyen tıp bilimi ve tıpta sosyal bilimler - Prof. Dr. Kazım Beşirli
14:00 / 14:30 Uzman oldum, ya sonra? Prof. Dr. Hasan Herken
14:30 / 15:00 Niçin akademisyen olayım? Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
15:00 / 15:30Ara
15:30 / 17:00Sekizinci oturum: Araştırma görevlisi ve iletişim
Başkan: Prof. Dr. Metin Karakök, Doç Dr. İclal Geyikli Çimenci
15:30 / 16:00 Araştırma görevlisi gözü ile öğretim üyesi - Arş. Gör. Dr. Şahin Hanalioğlu ve Arş. Gör. Dr. Necati Enver
16:00 / 16:30 Öğretim üyesi gözü ile araştırma görevlisi Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu
16:30 / 17:00 Araştırma görevlilerinin sorunları Arş. Gör. Dr. Enes Coşkun, Arş. Gör. Dr. Berna Ermiş
17:00 / 17:30Konferans: Acil ünitesi ve araştırma görevlileri
Başkan: Prof. Dr. Başar Cander, Doç. Dr. Behçet Al
Konuşmacı: Prof. Dr. Cuma Yıldırım