Kongre Konu Başlıkları


 • Bilimsel proje ve araştırma; nasıl planlanmalı, ne zaman başlamalı,
 • Tıbbi makale yazma ve sunma,
 • Tezime nasıl başlarım?
 • Temel istatistik ve test seçimi,
 • Etkili sunum teknikleri,
 • Poster ve sözlü bildiri hazırlama,
 • İndeks sistemleri ve impakt faktör,
 • Tıbbi veri tabanları. veri tabanı kullanımı
 • Tıpta etik, etik kurullar,
 • Genişleyen tıp bilimi ve yan dallar,
 • Araştırma görevlisi için zaman yönetimi,
 • Yurt dışında araştırma görevliliği, araştırma görevliliğinde yurt dışı,
 • Hekimin hukuki sorumlulukları, malpraktis, komplikasyon,
 • Uzman oldum, ya sonra?
 • Araştırma görevlisi gözü ile hoca, hoca gözü ile araştırma görevlisi
 • Araştırma görevlilerinin güncel sorunları.